III. Colloquium

Program

Program Of Third Colloquium (.PDF)

April 26, 2017

Article from lublin.gosc.pl (English lang.)

We should care for the future of Christianity in the East-central Europe

Article from lublin.gosc.pl (Polish lang.)

Ks. prof. Tomáš Halík: Kościół powinien być partnerem dla dialogu

Article from lublin.gosc.pl (Polish lang.)

Powinniśmy zadbać o przyszłość chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Article from lublin.gosc.pl (Polish lang.)

Kolokwium „The Future of Religious Faith“ w Pradze